Svätá omša 23.8.2019 
18:00   rodičia Jozef a Anna a starí rodičia
Farské oznamy 19.8. - 25.8. 2019
Farnosť Jablonica