Svätá omša 1.4.2020 
Za ťažko chorú Vieru, za zdravie, Božiu pomoc a Božie požehnanie
Farské oznamy 30.3. - 5.4. 2020
Farnosť Jablonica